Kontaktni podaci prikupljeni preko ovog obrasca neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!

Adresa: Dvojkovićev put 18 C, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 3737 417

E-mail: info@rowing-shop.hr

Radno vrijeme: pon-pet 9-17h