CONCEPT2 Kućište za bubanj ergometra ( model D i E)